Kur'an'la Yükselmek

Rasulullah(s)'ın tüm faaliyetleri Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, anlatıp tebliğ etmek, açıklayıp tefsir etmek ve ilahi emirleri uygulamaktan ibarettti.
Kendileri buyurdular ki;

"Kur'an ehli (yani onu okuyan ve amel edenler), Cennet'e girdiği vakit kendisine, "Oku ve Yüksel" denilir. O da okur ve yükselir. Her ayet için bir derece vardır. Böylece o, bildiği ayetleri sonuna kadar okur (ve herbiri için bir derece alır)"

Yine, Rasulullah (s) şöyle buyurdular:

" Kur'an şefaat edicidir, şefaati de kabul olunmuştur. 
   Şikayet edicidir, şikayeti de tasdik olunmuştur. 
   Her kim onu rehber yaparsa, onu Cennet'e çeker. Her kim de onu arkasına atarsa, o kimseyi ateşe atar."
Kur'an'ın tamamı 1400 yıl önce Rasulullah (s) Efendimiz'e nazil olmuş iken, acaba bugün o kitaptan kaç sure ve kaç ayet bizim dünyamıza inmiş durumda ?
 
Yine, Rasulullah (s) şöyle buyurdular:

"Allah Teala bu Kur'an'la, bazı kavimleri yükseltir, bazı kavimleri de alçaltır."

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski