Tavla Oyunu Oynamak Dinimizde Yasaklanmıştır.


Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

- "Tavla (Nerdeşir) oynayan sanki elini domuz kanına bulaştırmış gibidir" Hadis-i Şerif [İbn Hanbel, V, 370; Ebû Davûd, Edeb, 56]
- "Kim tavla oynarsa ALLAH ve Resulune isyan etmiştir" Hadis-i Şerif [Ebû Davûd, Edeb, 56; İbn Mace, edeb 43; Muvatta, rü'ya 6; Ahmed İbn Hanbel, IV, 394, 397. 400.]

İZAH: Yukarıda geçen hadisler tavlanın haram olduğuna kesinlikle delâlet etmektedir. İster kumar niyetiyle oynansın, ister başka niyetle oynansın. Çünkü "Tavla oynayan ALLAH ve Resulune asi olmuştur" hadisi sarih ve sahihtir. ALLAH ve Resulune asi olana Cehennem'in gerekli olduğu da açıktır. Çünkü Cenab-ı Hak: "Kim ALLAH'a ve Resulune isyan ederse, içinde ebedi kalmak üzere, ona Cehennem ateşine düşmek vardır" (el-Cin, 72/23) ve "ALLAH ve Resulunün emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belânın çarpmasından, yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar" (en-Nûr, 24/63) buyurmaktadır.

Her zaman olduğu gibi "öyle saçma şey mi olur, böyle birşey yok, ben oynarım, yok ben kumar için oynamıyorum, yok ben elimi sürmüyorum internetten oynuyorum" gibi yorumlar gelecektir. Bu bahanelerin hiçbiri sizi mesuliyetten kurtarmaz. Eğer insanın biraz aklı varsa bu uyarılar karşısında hayatının devam etmesi için gerekli olmayan bu eğlenceyi terketmesi gerekir. Ayrıca büyük alimler mezhep kurucuları yani bütün müdevven fıkıh ekolleri, Hanefi, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelîler, İmamiyye ve Zeydiyye, ayrıca Zahirîler tavlanın haram olduğunda ittifak halindedirler. Şimdi birinin kalkıp hem hadis-i şeriflere inanmayacak, hemde bu büyük alimlerin görüşlerini kabullenmeyecek ve kendi fetvası sonucunda ben tavla oynarım birşey olmaz demesi çok yersiz ve cahilce bir hareket olur.

Bugüne kadar oynamış olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz. Samimi bir şekilde artık bugünden sonra ALLAH'a tevbe edip, bu yasaklanmış oyundan uzak durmalısınız.
 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski