Rahmet bekleyen imtihanlara sabretsin

AIIah’ın rahmetini arzuIayanIar.AIIah’tan geIen imtihanIara iyi sabretsinIer.Rahmet meyvesi çiIe çekmeden oIgunIaşmaz

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski